Sydkorea bygger världens största havsbaserade vindkraftpark på 8,2 gigawatt

Sydkorea sätter upp ambitiösa mål för att kunna utöka landets förnybara energi. År 2030 planerar man att ha installerat 23 gigawatt i vindenergi, cirka tio procent av den totala efterfrågan på el i landet. Foto: oilprice

Som en del av den gröna återhämtningsplanen i kölvattnet av pandemin kommer Sydkorea att investera drygt 3 miljarder dollar i världens största havsbaserade vindkraftpark.

Medan länder som Danmark, Storbritannien och Tyskland med fasta avtal har positionerat sig i spetsen av havsbaserade vindkraftens superliga, kommer Sydkorea nu med ett kvantsprång framåt som en av världens största offshore vindnationer.

Det står nu klart, efter att landets president, Moon Jae-in nyligen undertecknade ett avtal , som är en del av hans Green New Deal, om att bygga en vindkraftpark till havs med en maximal kapacitet på kolossala 8,2 gigawatt.Minst tre stora testfält utanför den sydkoreanska kusten är i planeringsfasen.

När Moon Jae-in förra året valdes till president meddelades att man kommer att avveckla ett antal kärnkraftreaktorer och stoppa de fyra nya reaktorer som då var under planering.

Korea avser att istället öka landets användning av fossil gas avsevärt. På längre sikt anser man emellertid att sol och vindkraft måste få större betydelse. Dessa energislag är dock marginella idag.

Sol och vind har visserligen växt med nära femtio procent i Sydkorea det senaste årtiondet, men står trots det bara för några få procent av Sydkoreas elförsörjning.