Biden vill fördubbla amerikansk vindkraftsproduktion till havs

I oktober 2020 föreslog ett antal av den nya presidentens partikamrater i representanthuset att 25 gigawatt havsbaserad vindkraft bör byggas utanför landets kuster. Foto: White House

Genom en rad presidentdekret skickade den nya befälhavaren i Vita huset en tydlig signal om framtida energipolitik.  Nya olje- och gaslicenser läggs på is.

Just nu ligger den installerade kapaciteten för offshore-vind i USA på 42 megawatt.  Presidenten sa att "åtgärder kommer att vidtas för att fördubbla förnybar energiproduktion från havsbaserad vind" fram till 2030.

National Renewable Energy Laboratory (NREL) uppskattar att USA har en utvecklingsbar potential för havsbaserad vindkraft av 4200 gigawatt, jämfört med 11000 gigawatt för landbaserad vindkraft. Vindresursen har klassificerats på en skala från noll till sju baserat på deras effekttäthet och mer än 66 procent av havsbaserad vindkraft i USA är i klass sex eller sju.

Utvecklare har föreslagit en utbyggnad på nästan 4,9 gigawatt havsbaserad vindkraft utanför kusten till nio delstater, mestadels längs den nordöstra kusten.