Statkraft och Aker Offshore Wind utforskar projektmöjligheter i Norge

Norska myndigheter meddelade 2020 att de skulle öppna för ansökningar om utveckling av havsvind i två områden i Nordsjön, närmare bestämt Utsira Nord och södra Nordsjön II. Foto: Aker Offshore Wind

Statkraft, Europas största förnybara producent, Aker Offshore Wind och Aker Horizons har tecknat ett samarbetsavtal för att utforska projektmöjligheter för havsbaserad vind i Norge. 

Företagen kommer att kombinera sin starka och kompletterande kompetens och expertis för att tillsammans utforska möjligheterna att utveckla, driva och leverera kraft från kommersiella fullskaliga havsbaserade vindkraftsparker i Norge. 

Partnerna kommer att undersöka möjligheten till bottenbunden havsvind på Sørlige Nordsjø II (SN2), där företagen kommer att etablera en gemensam projektgrupp, 50/50 uppdelad mellan Aker Offshore Wind och Statkraft för gemensam förberedelse och inlämnande av anmälan. som vidareutveckling av projektet.

Statkrafts ambition är att bli ett världsledande företag inom förnybar energi och har som en del av detta investerat betydligt i utvecklingen av sol- och vindkraft. Baserat på denna erfarenhet ser företaget nu en möjlighet att utforska möjligheter för havsbaserad vind i Norge tillsammans med Aker Offshore Wind och Aker Horizons. Möjligheten drivs av fallande investeringskostnader, liksom placeringen av "SN2" -projektet, vilket gör det möjligt att exportera den producerade kraften till Europa och behovet av elektrifiering av norska olje- och gasinstallationer.

- Genom samarbetet med Aker Horizons och Aker Offshore Wind kommer vi att utforska en möjlighet till värdeskapande i Norge. Vi har lång erfarenhet från utveckling och drift av vindkraft på land och har tidigare varit involverade i havsbaserad vind i Storbritannien. Stark tillväxt, fallande teknikkostnader och flera typer av aktörer tyder på att havsbaserad vind kommer att spela en större roll i Europa. Vi ser därför samarbetet med Aker som en möjlighet till betydande värdeskapande och ett bidrag till att påskynda Europas gröna övergång, säger VD Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

- Statkraft har över 100 års erfarenhet av vattenkraft. Samarbetet mellan Europas största leverantör av förnybar energi och Aker med 180 år som industriutvecklare och betydande erfarenhet från den norska kontinentalsockeln har potential att omdefiniera Norges position som energination. Baserat på en världsledande offshore- och leverantörsindustri har vi de byggstenar och kompetens som krävs för att ta ledningen i den gröna energiomställningen. Vi ser fram emot att samarbeta med Statkraft för att vidareutveckla den norska havsindustrin, minska utsläppen och skapa nya jobb, säger Øyvind Eriksen, VD för Aker ASA och styrelseordförande i Aker Horizons.