Solenergi och vindkraft de mest populära energikällorna i Finland

Den finländska energiindustrins årliga attitydundersökning visar att solenergi och vindkraft är de mest populära energikällorna. Foto: Suomen Tuulivoimayhdistys

Energiindustrins undersökning visar att en klar majoritet av
finländarna vill ha mer solenergi och vindkraft.

Hela 89 procent av de som deltog i undersökningen vill ha mer solenergi
och 80 procent vill ha mera vindkraft, skriver Finska
vindkraftsföreningen i ett pressmeddelande.

Enligt föreningen är vindkraft den mest eftertraktade formen av
elproduktion i industriell skala, och den näst mest önskade sett till
alla former av elproduktion.

En stor del av de tillfrågade ser klimatförändringen som ett allvarligt
hot som kräver omedelbara globala åtgärder och stöder att andelen
förnybar energi inom energiproduktionen ökar.

Enligt respondenterna borde de politiska besluten eftersträva
energiproduktion till ett rimligt pris.

Föreningen skriver att man genom att öka tillgången på förmånlig
vindkraft på elmarknaden sänker priset på el, och att utbyggnaden av
vindkraften under de kommande åren väntas sänka priset
ytterligare.

I slutet av 2019 fanns totalt 754 vindkraftparker i Finland med en
total kapacitet på 2 284 megawatt. Vindkraften täckte 7 procent av

Finlands elförbrukning och 9 procent av årets elproduktion. I slutet
av januari 2021 publiceras färsk statistik för 2020.