Vestas orderskörd i USA minskade med 61 procent under 2020

Vestas turbiner i Macho Springs, USA. Foto: Vestas

Stora beställningar under de sista timmarna av
året 2020 gjorde att Latinamerika för första gången
spelade en lika stor roll för Vestas som USA, där
flera förväntade order inte realiserades. 

Vestas informerade nyligen om en order på 504
megawatt, som på många sätt gjorde en stor
skillnad. Det blev uppenbart att ordern höjde årets
preliminära aviserade beställningar långt över
15 gigawatt och säkerställde därmed att 2020
blir åtminstone det näst bästa året mätt i
orderingång. 

Med 15 509 megawatt före fjärde
kvartalets oanmälda order blev företagets
orderingång nästan en gigawatt lägre än under
2019.

Dessutom markerade ordern öppnandet av en
ny marknad. Turbinerna kommer därmed att
byggas i Kolumbien där Vestas först debuterade i
september med en liten order på 20
megawatt. 

Projekt, som uppgår till flera gigawatt är under
utveckling, främst i norra La Guajira-regionen.
Det ger detta sydamerikanska land välbehövlig
ledning i regionen.

Decimerad roll för USA

För en annan skillnad var den kolumbianska
ordern för Vestas som förhindrade en
fullständig halvering av orderingången i
Amerika. 

År 2019 utvecklades 8 gigawatt vindkraft i
Nord- och Sydamerika. Med en halv gigawatt i
slutet av året nådde intaget nästan 4,5 gigawatt.

Den övergripande orsaken till detta var
naturligtvis Vestas viktigaste marknad, USA.
Visserligen var 2020 mycket händelserikt år.

Det gällde både för industrin som helhet, men utsikterna till det
största installationsåret någonsin kvävdes snabbt av coronapandemin.