Ørsted lanserar danska vätgasprojekt

Syftet är att bygga en elektrolysanläggning på 2 megawatt med tillhörande vätelagring, som med el från havsbaserade vindkraftverk kommer att producera förnybart väte för användning i bussar, lastbilar och eventuellt i taxibilar. Foto: PR Ørsted

Det danska energiföretaget har fattat det slutliga investeringsbeslutet om demonstrationsprojektet H2RES, där havsbaserad vindkraft kommer att omvandlas till vätgas. För detta projekt valdes GHS som leverantör.

Redan från slutet av detta år kommer det första vätet att produceras i Avedøreværket.

Det är klart efter att Ørsted idag kan meddela sitt slutliga investeringsbeslut om H2RES-projektet. Här kommer Ørsted att använda havsvind för att producera grönt väte.

Tidigare tilldelades Ørsted, Everfuel och Nel en hel del EUDP-miljoner för vätgasprojekt

Tillsammans med sina partner i projektet har Ørsted erhållit 34,6 miljoner danska kronor i stöd för att bygga en elektrolysanläggning på 2 megawatt.

Utvecklings- och demonstrationsprogrammet för energiteknik, EUDP, delade nyligen ut 291 miljoner danska kronor till stöd för 53 projekt. Bland projekten var också det tidigare omnämnda H2RES-projektet.