Shearwater Energy väljer NuScale Powers teknik för hybrid-energiprojektet med SMR minireaktor, vätgasproduktion och vindturbiner

- Projektet förväntas ge 3 gigawatt koldioxidfri energi och över 3000 ton grön vätgas per år för användning i Storbritanniens transportsektor, vilket säkerställer fullt utnyttjande av den producerade energin, säger NuScales teknikchef, mini-reaktorexpert och medgrundare, José N. Reyes. Foto: NuScales

Shearwater och Nuscale undertecknade nyligen ett samförståndsavtal för att undersöka projektets realiserbarhet. Shearwater Energy Ltd., är ett brittiskt hybridrenergiföretag, som utvecklar idag vind-SMR-projekt (Small Modular Reactor) och bedriver vätgasproduktion i norra Wales.

Shearwater har också lagt fram ett översiktsförslag till den brittiska regeringen och de övriga regeringarna i Wales, Nordirland och Skottland, som alla kan erhålla betydande ekonomiska fördelar i samband med det föreslagna projektet.

Shearwater har valt den ledande amerikanska SMR-tekniken som utvecklas av NuScale Power, LLC för försäljning av ren belastningsföljdsenergi för det föreslagna hybridenergiprojektet.

Shearwater har tecknat ett samförståndsavtal (MOU) med NuScale Power för att kunna fördjupa samarbetet i syfte att främja det föreslagna projektet.

Under MOU kommer Shearwater och NuScale att utforska möjligheter för den kombinerade kärnkraftsproduktionen baserat på NuScales ledande SMR-teknik, vindkraft till havs och vätgasproduktion på olika platser i Storbritannien, däribland i Wylfa på Anglesey.

När internationella portföljer för förnybar energi expanderar, framhäver parternas samarbete den ökande aktiviteten och behovet av mer flexibel och pålitlig energiproduktion med låga koldioxidutsläpp.

NuScale kommer också att specifikt stödja Shearwater när företaget fortsätter att utveckla projektet, samtidigt som det använder sig av projektspecifik teknik och planering för parternas befintliga SMR-teknik.

NuScales bedömning av den brittiska leverantörskedjan fastställde efter en undersökning att mer än 75 procent av komponenterna i en NuScale-anläggning kunde  tillverkas i Storbritannien. Båda parterna är engagerade i att ytterligare utforska brittiska företags förmåga att delta i maximering av det brittiska innehållet i detta projekt.

NuScale skapade historia i augusti 2020 som den första SMR-tillverkaren, som fick designgodkännande från U.S.Nuclear Regulatory Commission. NuScales innovativa, modulära design har, enligt tillverkaren, enastående säkerhets- och tillförlitlighetsfunktioner. Designen är också flexibel, ekonomisk, snabbare att bygga och lätt integrerad i befintliga strömförsörjningssystem. I USA kommer NuScales kraftföretagskund att bryta mark 2023 med sitt första projekt i staten Idaho.