Tyska Nordex säkerställer svensk order på 131 megawatt

Persson Invest går in som delägare i Hocksjöns vindkraftsprojekt, som idag ägs av energibolaget Jämtkraft. Persson Invest blir 25-procentig delägare. Foto: Persson Invest

Den tyska turbintillverkaren Nordex har tecknat ett leveransavtal med Jämtkraft och Persson
Invest för ett vindkraftsprojekt vid Hocksjön. Nordex ska placera 23 av sina turbiner med
modellnamnet N163/5.X, ur företagets Delta 4000-serie på svenskt territorium.

Dessa vindkraftverk går till den svenska vindkraftsparken i Hocksjön, som ligger 20
kilometer sydväst om Ramsele i Västernorrlands län, Sverige. Eftersom det är ganska kallt på turbinernas destination är de speciellt utformade för kallt
klimat, säger Nordex.

Installationen startar 2022, då turbinerna levereras med en kapacitet på 5,7 megawatt och
med en höjd på 148 meter. Avtalet innehåller också ett serviceavtal med en löptid på 25 år.
- Vi är mycket nöjda med att Jämtkraft och Persson Invest har valt N163/5.X-turbinerna för sitt projekt vid Hocksjön, säger Patxi Landa, försäljningschef på Nordex.