Polen godkänner lagen om havsbaserade vindparker

Polen planerar för 5,9 gigawatt havsvind fram till 2030. Photo: Lars Plougmann, Flickr (CC BY-SA 2.0)

Havsbaserade vindkraftparker kommer att vara
en del av den polska energimixen från och med
2024, säger den polska regeringen, som efter en
lång paus antar Offshore Wind Act, som kommer
att bana väg för 5,9 gigawatt havsvind senast
2030.

Polens klimatminister Michal Kurtyka har
samlat ett enhälligt parlament bakom
vindkraftlagen. 

Allt som nu saknas är en underskrift från
president Andrzej Duda. Då kommer Polens
vindkraftlag äntligen att bli
verklighet. 

Regeringens proposition gick nyligen
rakt igenom den polska senaten.
Lagen omfattar stödsystem, justeringar av den
rättsliga ramen och regler för havsbaserade
vindkraftparkers anslutning till det polska
energinätet. Dessutom finns det föreskrifter i
lagen om utvecklingen av lokala
försörjningskedjor.