Ørsted varslar om slutet på guldåldern för havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft och underhållsfartyg. Foto: Ørsted

Trots senaste tidens expansion förväntar sig Ørsted det lägsta resultatet på
minst fem år inom den viktiga havsbaserade vindenergibranschen. En förändrad
inställning till avyttring kan dock rädda utvecklingen.

Nyligen, mindre än två veckor efter att ha tagit över som toppchef kunde Mads
Nipper sända sin första stora nyhet.  Även under ett coronaår lyckades
energiföretaget att överträffa sina redan tidigare höjda förväntningar och
förväntar sig nu att få ett rörelseresultat på 18 miljarder danska kronor för 2020.

Vid närmare granskning hittar läsaren också något annat i det första
tillkännagivandet från den nya toppchefen. Ett meddelande som kanske kan
tolkas lite hårt. Den nya chefen anser nämligen att havsvindens guldålder
närmar sig sitt slut. 

Det handlar främst om slutet av en tidsperiod där mycket pengar tjänades på
byggnation av havsbaserade vindkraftparker.

Nipper hoppas dock att spridningen av ny teknik, som omvänt håller på att nå ett globalt genombrott, kan bidra till att vända trenden uppåt igen.