Danska vindkraftboomen fortsätter

Energiö. Flygfoto över en energiö med Energy Island Module Center. Foto: Arkitekter: Dominic Michaelis + Alex Michaelis

Den gröna omställningen som elektrifierar både trafik och industri kommer att höja elkonsumtionen ordentligt. Det är goda tider för vindkraftföretagen och Danmark vill visa vägen med världens största havsvindparker och en helt ny sorts energiöar.

I enlighet med EU:s klimatmål har också Danmarks regering satt upp mål för den gröna omställningen. Det danska klimatavtalet från i somras 2020 innebär framförallt satsningar på vindkraft till havs, för en sammanlagd eleffekt på hela 6 gigawatt fram till 2030.

Danmarks vindkraftsatsningar är alltså stora, och ska tillfredsställa det ökade elbehovet som elektrifieringen av trafik och industri kommer att innebära, både för Danmark och för Danmarks grannländer som vindkraften kan exporteras till.

Det är danska företag som bygger de största havsvindkraftverken i världen nu. Nyligen öppnade Vattenfall Danmarks största havsvindpark utanför Jylland, Horns Rev 3. Världens största havsvindpark, Hornsea 1 i Storbritannien, har byggts av danska Ørsted.

Också själva vindturbinerna och rotorbladen växer. När Ørsted öppnade den första havsvindparken på 90-talet hade möllorna där en effekt på 0,45 megawatt och rotorblad på 35 meter i diameter. Ørsteds möllor har idag en eleffekt på 8 megawatt, och rotorblad på 164 meter i diameter. Den nya generationens vindkraftverk kommer att ha ännu större eleffekt.

Vindkraftparken Thor som är ett av målen i den danska regeringens klimatavtal ska ha en effekt på över 1 gigawatt, vilket är stort i sig. Men den verkliga ökningen kommer från en helt ny typ av vindkraftsatsning: energiöar, närmare sagt en energiö i Nordsjön på 3 gigawatt och en i Östersjön på 2 gigawatt.

-  Med stark politisk uppbackning beslöt regeringen att det ska byggas två energiöar till 2030, vilket är ambitiöst men realistiskt, säger Ditte Mikkelsen vid danska Energistyrelsen  som är projektchef.

En energiö kan byggas ut antingen vid en existerande ö eller på en artificiell sådan som byggs av sand eller på plattformar. Skillnaden från en vanlig havsbaserad vindpark är att vindkraften då kan placeras klart längre ut till havs, eftersom ön får den infrastruktur som behövs och också en koppling för elöverföring inte bara till Danmark, utan också för export till grannländer.

Förutom det politiska beslutet energiöar på 5 gigawatt har projektet dessutom en vision för öar för sammanlagt 10 gigawatt. Går det bra banar de danska energiöarna vägen för betydligt fler liknande öar både i Nordsjön och i Östersjön.