Tauron ökar aktiviteten i Östersjön i samarbete med vindpartner

Tauron 50 procent av aktierna i Ocean Winds verksamhet. Foto: Tauron

Avtal mellan polska Tauron och spanska Ocean Winds omfattar byggandet av vindkraftsparker i Östersjön.

Spanska Ocean Winds har ingått ett samarbetsavtal med det polska energiföretaget Tauron för att designa havsbaserade vindkraftsparker i Östersjön.

Enligt avtalet får Tauron 50 procent av aktierna i Ocean Winds verksamhet, vars portfölj inkluderar projekt i Östersjön. Ocean Winds, ett dotterbolag till EDPR och Engie, kommer i sin tur att förvärva hälften av aktierna i Tauron-butikerna, som har vindkraftsprojekt i Östersjön.

Dessa projekt är för närvarande i ansökningsfasen för tillstånd för konstruktion av konstgjorda öar.

- Vindkraft till havs är en viktig del av den polska och europeiska strategin för omvandling av energisektorn, säger Wojciech Ignacok, VD för Tauron Polska Energia.

- När det gäller våra planer spelar även offshore en viktig roll. Vi vill bygga upp en nollutsläppskapacitet efter 2025. På grund av starka vindar anses Östersjön vara en av de mest lovande reservoarerna för energiutveckling till havs i Europa.