Fortum satsar på sol och vind

Målet för strategin är,enligt Fortum, att ha en koldioxidneutral produktion i Europa till 2035 och globalt till 2050. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: schropferoval

Finländska kraftkoncernen Fortum planerar att öka kapaciteten på vind- och solkraft med 2 gigawatt till 2025. Planen ingår i en ny strategi för koldioxidneutral produktion som inkluderar det tyska dotterbolaget Uniper.

Statskontrollerade Fortum, som efter åratal av motstånd har tagit över 75 procent av aktierna Uniper, presenterar för första gången även synergieffekter som väntas från affären. Bolaget räknar med att affären ska ge samordningsvinster på över 50 miljoner euro per år mot slutet av 2023 och omkring 100 miljoner per år till 2025.

Uniper kommer dock vara separatnoterat som börsbolag åtminstone till slutet av nästa år.