Norge vill bli världsledande inom havsbaserad vindkraft

Inom projektets ramar kommer forskare och näringslivet att samarbeta om teknikutveckling som är nödvändig för att göra norska företag konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Foto: GE

Nyligen öppnades ett nytt forskningscentrum av olje- och energiminister Tina Bru. Forskningscentret ingår i Norges forskningsrådets plan för långsiktiga forskningsinsatser på hög internationell nivå för att lösa energi- och klimatutmaningar.

I forskningscentret FME NorthWind kommer industri, forskning och utbildning att samarbeta för att göra Norge till världsledande inom havsbaserad vindkraft. Norska och internationella forskningsinstitutioner och över 40 aktörer från norsk industri deltar.

Centret kommer att få 15 miljoner norska kronor per år under åtta år från forskningsrådet. Dessutom finns betydande finansiering från affärs- och forskningsinstitutioner.

- Havsvind växer snabbt internationellt och kan innebära stora möjligheter för energinationen Norge. Forskning och utveckling är avgörande för att säkerställa lägre kostnader, bättre miljöanpassning och bra driftsmodeller för sådana projekt. Jag har stor tro på att ett långsiktigt forskningscenter med partners från både industri, forskning och administration kommer att bidra till att skapa konkreta resultat som kan användas, säger olje- och energiminister Tina Bru i ett pressmeddelande från forskningsrådet.

Vindenergi både på land och till havs påverkar miljön och utvecklingen kan vara kontroversiell. Forskningen i NorthWind kommer att säkerställa att miljöpåverkan minimeras. Centret kommer också att delta i en kunskapsbaserad debatt om utveckling av vindkraft, där alla perspektiv på vindkraft lyfts fram.