RWE kommer att producera vätgas vid vindkraftverk till havs nära ön Helgoland

Elektrolysatorerna är direkt integrerade längst ner i tornet på två 14 megawatt starka vindturbiner. Foto: Lasse Hyldager-Green Hydrogen Systems

Grön gaselektrolys kommer att placeras direkt vid två 14 megawatt-starka havsbaserade vindkraftverkens fundament utanför Helgoland som en del av en ny vätgasplan.

RWE Renewables planerar att producera vätgas direkt i två havsbaserade vindkraftverk i Nordsjön utanför Helgoland, meddelade företaget vid Windenergys konferens i Hamburg.

Det är grön vätgas som tillsätts och som ska produceras av elektrolysatorer som är direkt integrerade längst ner i tornet i två turbiner med en kapacitet på 14 megawatt. Elektrolysatorer ska installeras nära ön Helgoland.

Planen är en del av Aquaventus-initiativets pilotförsök, som har det långsiktiga målet att producera vätgas från 10 gigawatt offshore vindkapacitet nära ön fram till 2035.

Även om det ännu inte finns någon vindkraftverk av den storleken på marknaden, har Siemens Gamesa meddelat att deras modell SG14.0-222DD förväntas vara kommersiellt tillgänglig 2024.

RWE Renewables VD Anja-Isabel Dotzenrath uppmanade till att användningen av grön vätgas kan snabbt skalas upp och betonade den avgörande roll som regeringens politik spelar i uppstarten av grön gas.

- Vi bör sträva efter att ha särskilda vätgasmål för EU:s medlemsstater för att stödja den europeiska vätgasstrategin, betonade Dotzenrath.