Danskt vindföretag förhandlar om nya fartyg och kranar för miljarder danska kronor

ndföretaget Cadeler, som tidigare kallades Swire Blue Ocean, håller på att förbereda sin börsintroduktion. Foto: Cadeler

Danska vindföretaget Cadeler är på väg till Oslo Börs och i ett nytt prospekt sätter företaget ord på sina styrkor och svagheter. Här avslöjar företaget också att det förhandlar om köp av ett nytt fartyg och nya kranar för nästan 2,5 miljarder DKK kr.

Före noteringen har Cadeler utfärdat ett prospekt som är en detaljerad beskrivning av företaget. Här förklarar Cadeler de risker som kan vara förknippade med att investera i företaget, precis som företaget formulerar sina ambitioner och den växande marknaden för havsbaserad vindkraft.