European Energy väljer Siemens Gamesa för fyra vindparker

Siemens Gamesa levererar även till rent polska vindprojekt. Foto: Siemens Gamesa

Turbintillverkaren kommer återigen att behöva förse sina största turbiner med rotorer på 170 meter för ett projekt i Sverige, medan i Polen har man valt något mindre turbiner.

Turbintillverkaren kommer därmed att leverera turbinerna till European Energy's svenska projekt Kingebol. Här har den danska utvecklaren valt Siemens Gamesas senaste modell levererad med största möjliga bladspännvidd, 5.8-170, vilket innebär att parkens 37 megawatt kan täckas av sex turbiner.

Konkurrensen kommer dock att öka om polska vindmarknader. ABO Wind i Polen uppnådde nyligen en stor framgång. Företaget kommer att börja bygga det första polska projektet 2021.

Vindkraftparken Donaborów ligger cirka 90 kilometer nordost om Wroclaw och ska bestå av nio SG114-turbiner tillverkade av Siemens Gamesa med en total effekt på 19,8 megawatt. ABO Wind säkerställde redan en fast inmatningstariff för projektet vid en taxauktion 2019.