Ørsted uppnår ett massivt deal om konkurrenternas havsbaserade vindpark

GE Renewable Energy har slutfört leveransavtal (med förbehåll för slutlig anmälan för att fortsätta) med Dogger Bank Wind Farm (ett 50:50 joint venture mellan SSE Renewables och Equinor) för de två första faserna av vad som kommer att bli världens största havsbaserade vindkraftspark. Dessa två första faser (Dogger Bank A - B) kommer att innehålla 95 Haliade-X 13 megawatt stora vindkraftverk. Foto: GE

Equinor och SSE är nära att finansiellt säkra världens största marina vindpark på totalt 1440 megawatt, genom ingåendet av ett 15-årigt avtal med Ørsted och Shell.  

Även om intressenten Ørsted inte kommer att behöva bygga Dogger Bank själv, kommer energiföretaget fortfarande att vara en skuggspelare i projektet i form av en enorm PPA. 

Om du inte kan besegra dem, anslut dig till dem. Detta klassiska ordspråk får en ny mening när det gäller brittisk havsbaserad vindkraft, där två av de största projektutvecklarna av ett brittiskt offshore-paket, Ørsted och Shell, har ingått avtal för handel och balans på 60 procent av elproduktion från de två första faserna i Europas största havsbaserade vindkraftspark, Dogger Bank, med totalt 2,4 gigawatt.

Ørsted tar den största delen av köpet med 960 megawatt av projektet, medan Shell köper för 480 megawatt.