Upp till 100 vindkraftverk planeras 15 kilometer från Korsnäs kust i Finland

Vindkraftsverk i havsdimman. Foto: Creative Commons Lic. kredit: Oimheidi

Kommunstyrelsen är positiv till planerna på en havsvindkraftspark utanför Korsnäs. Det betyder att Forststyrelsen kan fortsätta sin planering.

Forststyrelsen har lagt fram planer på att bygga 50-100 vindkraftverk ungefär 15 kilometer från Korsnäs kust.

För att fortsätta planläggningen behövde de kommunstyrelsens godkännande, vilket Forststyrelsen fick på måndagskvällen.

- Styrelsen var enig i frågan. Forststyrelsen får fortsätta planeringen, så ser vi vad som händer, vad resultatet blir och vad som är följande steg, säger styrelseordförande Sven-Erik Bernas (SFP), till nyhetssajten Svenska Yle.

Bernas säger att projektet skulle innebära en ekonomisk vinning för kommunen.

- Det är ju en industrietablering och där finns fastighetsskatter i bakgrunden om det blir verklighet. Så vi tycker att det ser bra ut.

Diskuterade styrelsen några eventuella negativa konsekvenser av en havsvindkraftspark?

- Nej, inte har vi diskuterat annat än att det finns olika åsikter om vindkraften till havs. Men inte är vi negativt inställda på det sättet, säger Bernas till Svenska Yle.

Forststyrelsen har tidigare beräknat att utredningsarbetet och tillståndsprocessen för havsvindkraftsparken tar fem till sex år och byggandet ungefär tre år.