Danska vindenergiparken Thor försörjer 800 000 hushåll med el

Anholt havsvindpark vid danska kusten. Foto: Dong Energy

Vindenergiparken Thor ska kunna försörja 800 000 hushåll med el. Danmark är mitt i upphandlingen av landets hittills största havsbaserade vindkraftsprojekt.

- Utbyggnaden av vindkraft till havs är helt central i regeringens ambition om 70 procents minskning av koldioxidutsläppen till 2030" säger klimat- och energiminister Dan Jørgensen enligt ett pressmeddelande.

Upphandlingen är speciell, eftersom budande företag får välja kapacitet i spannet 800–1 000 MW och att även kablarna in till land ska ingå i offerten. Det är tänkt att göra projektet så billigt som möjligt per levererad kilowattimme.

Thors turbiner ska stå några tiotals kilometer ut till havs utanför Thorsminde i västligaste Danmark.

Anläggningar till havs ses som vindkraftens framtid, i och med att det där inte finns några klagande grannar och turbinerna kan göras riktigt stora. Internationella energiorganet (IEA) förutspådde i en rapport förra året att vindkraften inom något decennium är EU:s största energikälla.

Thor-parken ska stå helt klar 2027.