Vineyard Wind, Mayflower Wind och Semco Maritime utvecklar skräddarsydda vindprojekt i USA

Vineyard Wind Project utgör ett historiskt tillfälle att utöka Massachusetts försörjningskedja och antalet nya arbetstillfällen. Vineyard Wind åtar sig i tre projekt att bygga havsbaserad vindkraft för15 miljoner dollar, lokaliserad i sydöstra delen av amerikanska delstaten Massachusetts. Foto: Vineyard Wind Project

Tillsammans med Vineyard Wind och Mayflower Wind har Semco Maritime och de långvariga partnerna Bladt Industries och ISC Consulting Engineers säkerställt leveransen av de två första offshore-högspänningskraftverken till den amerikanska offshore-vindmarknaden.

WSP USA deltar också i projekten, vilket kommer att säkerställa att lokala krav uppfylls i samband med projektering och genomförande. Därmed kombineras Semco Maritimes 20 års erfarenhet av europeisk havsbaserad vind med kunskap om lokala metoder, regler och standarder.

Det handlar om ett sidoprojekt som Semco Maritime har startat i syfte att främja utvecklingen av "bästa praxis" och samtidigt lära av nuvarande projekt och dra slutsatser om resultat och erfarenheter i förhållande till USA:s regler och standarder.

- Den amerikanska havsbaserade vindindustrin befinner sig fortfarande i utvecklingsfas, och detsamma gäller standarder och bästa praxis inom fältet. Vi har under designfasen fått navigera i okänt territorium med många okända faktorer och potentiella risker i samband med tolkning och tillämpning av befintliga regler. och standarder, säger Tommy Flindt, chef för teknik och teknik, Offshore Wind, Semco Maritime.

- Vi ser fram emot att utnyttja denna kunskap och därmed hjälpa till att utveckla och ytterligare driva den amerikanska havsbaserade vindindustrin med våra partners och kunder, säger Flindt,