Danmark satsar på vindkraft och energiöar

En energiö kan byggas ut antingen vid en existerande ö eller på en artificiell sådan som byggs av sand eller på plattformer. Skillnaden till en vanlig havsvindpark är att vindkraften då kan placeras klart längre ut till havs, eftersom ön får den infrastruktur som behövs och också en koppling för elöverföring inte bara till Danmark, utan också för export till grannländer. Foto: TenneT

Enligt experterna kommer den gröna omställningen som elektrifierar både trafik och industri att höja elkonsumtionen ordentligt. Det är goda tider för vindkraftsföretagen och Danmark vill visa vägen med världens största havsvindparker och en helt ny sorts energiöar.

I enlighet med EU:s klimatmål har också Danmarks regering satt upp mål för den gröna omställningen. Det danska klimatavtalet från i somras innebär framförallt satsningar på vindkraft till havs, för en sammanlagd eleffekt på hela 6 gigawatt fram till 2030.

För att jämföra: kärnreaktorn Olkiluoto 3, som Finland väntat på ett tag, ska ha en eleffekt på 1,6 gigawatt.

Danmarks vindkraftssatsningar är alltså stora, och ska tillfredsställa det ökade elbehovet som elektrifieringen av trafik och industri kommer att innebära, både för Danmark och för Danmarks grannländer som vindkraften kan exporteras till. Det är goda tider för vindkraftsproducenterna.

Det är danska företag som bygger de största havsvindkraftverken i världen nu. I fjol öppnade Vattenfall Danmarks största havsvindpark utanför Jylland, Horns Rev 3. Världens största havsvindpark, Hornsea 1 i Storbritannien, har byggts av danska Ørsted.

Också själva vindmöllorna växer. När Ørsted öppnade den första havsvindparken på 90-talet hade möllorna där en effekt på 0,45 MW och rotorblad på 35 meter i diameter. Ørsteds möllor i dag har en eleffekt på 8 MW, och rotorblad på 164 meter i diameter. Den nya generationens möllor kommer att ha ännu större eleffekt.

Vindkraftsparken Thor som är ett av målen i den danska regeringens klimatavtal ska ha en effekt på över 1GW, vilket är stort i sig. Men den verkliga ökningen kommer från en helt ny typ av vindkraftssatsning: energiöar, närmare sagt en energiö i Nordsjön på 3 GW och en i Östersjön på 2GW.

– Med stark politisk uppbackning beslöt regeringen att det ska byggas två energiöar till 2030, vilket är ambitiöst men realistiskt, säger Ditte Mikkelsen som är projektchef för energiöarna, vid danska Energistyrelsen, till nyhetssajten Svenska YLE.