Finlands Forststyrelse föreslår havsvindkraft till Korsnäs

En havsvindkraftspark förväntas ha stor inverkan på den lokala ekonomin. Foto: Flickr: kredit: Grey

Forststyrelsen i Finland föreslår en havsvindkraftspark utanför Korsnäs. Ett planläggningsinitiativ har lämnats in till kommunen.

Som en del i Finlands strävan att bli fossilfritt 2035 tar Forststyrelsen en aktiv roll när det gäller att möjliggöra vindkraftsetableringar på statens områden.

– Projektet i Korsnäs är vårt första egna projekt kring en havsvindkraftspark. Det finns tills vidare lite produktion av havsvindkraft i Finland och vi vill vara med och möjliggöra dess utveckling och skapa en affärsverksamhet som är hållbar och samhälleligt effektiv, säger Otto Swanljung, vindkraftschef vid Forststyrelsen i ett pressmeddelande.

Planen är att mellan 50-100 kraftverk ska resas ungefär 15 kilometer från Korsnäs kust. Effekten på kraftverken kunde vara upp till 20 megawatt.

Även om projektet skulle löpa smärtfritt så tar det ännu flera år innan någonting blir verklighet.

Forststyrelsen har lämnat in ett planläggningsinitiativ till Korsnäs kommun och från kommunens sida är responsen positiv.

En havsvindkraftspark förväntas ha stor inverkan på den lokala ekonomin. Forststyrelsen talar om en enorm vitamininjektion för kommunen.

Planläggningsinitiativet ska behandlas vid Korsnäs kommunstyrelses möte den 23 november. Om projektet går vidare innebär det starten på ett omfattande utredningsarbete.

Forststyrelsen lovar en öppen process och lokalbefolkningen ska också höras i utredningen.