Automatiserade elnät - ett måste för framtidens elförsörjning

Stormar kan ställa till det för elbolagen, men med hjälp av smarta och automatiserade elnät kan allvarliga strömavbrott oftast undvikas.

Kostsamma strömavbrott kan snart tillhöra det förgångna. Med ABB:s smarta produkter för elnätsautomation och felindikering kan längre elavbrott undvikas och fel hanteras på bara några minuter. Något som drastiskt minskar elbolagens utgifter för avbrottsersättning.

- Strömförsörjning utan avbrott är inte bara viktigt för kunden utan en nödvändighet för många verksamheter. Med hjälp av elnätsautomation kan vi snabbt lokalisera fel och koppla om strömförsörjningen med minimal påverkan för de drabbade, säger Katarina Porath, marknadsansvarig för eldistribution på ABB Electrification Sweden AB.

För oavsett hur smart och digitalt framtidens samhälle än blir kommer tekniska fel och störningar inte att försvinna. Stormar och fallande träd kommer även framöver att orsaka strömavbrott i luftledningar och markarbeten avbrott i markkablar.

Sverige bör satsa mer på elnätsautomation

I Sverige ligger vi ofta i framkant när det gäller implementering av ny teknik, men när det kommer till elnätsautomation finns det mer att göra. Att vi ligger efter här har sina konsekvenser. De ständigt höjda effektivitets- och kvalitetskraven från både kunder och myndigheter blir svårare att uppnå. Och de ständiga elavbrotten kostar enorma summor i form av avbrottsersättning.

- När det kommer till automatisering av elnäten och smart fjärrstyrning har vi mycket kvar att göra i Sverige. Vi kan bara titta på vårt grannland Finland som ligger riktigt långt framme med automatiseringen, men numera är vi är också på god väg, säger Katarina Porath.

 

bildMed zonindelning och fjärrstyrda frånskiljare kan fel avgränsas och matningsrutter omdirigeras direkt från kontrollrummet så att färre elabonnenter påverkas. Bild: ABB

Illustrationen:
Fjärrstyrda frånskiljare
Genom att utrusta frånskiljare, ofta befintliga, med möjligheter till fjärrstyrning kan man snabbt avgränsa fel till ett begränsat område och samtidigt arrangera alternativa matningsrutter direkt från kontrollrummet.
Kontrollrum
Driftövervakningssystem i nätbolagets kontrollrum ger operatörerna en bild av tillståndet ute i nätet. Denna ligger till grund för olika driftåtgärder. Med övervaknings- och fjärrstyrningsfunktioner längre ned i nätet får operatörerna ett bättre beslutsunderlag samt möjlighet att utföra en större del av driftåtgärderna direkt från kontrollrummet.
Mottagningsstation
Vid fel bryts idag ofta matningen ända från mottagningsstationen och alla abonnenter längs linjen påverkas.
Zonindelning
Nätet delas in i mindre skydds- och kontrollzoner med hjälp av apparater med övervaknings-, fjärrstyrnings- och skyddsfunktioner.
Nätbrytare och intelligenta lastfrånskiljare
Genom att montera nätbrytare och lastfrånskiljare med skydds- och återkopplingsfunktioner längre ned i nätet kan felet brytas närmare felstället. Därmed begränsas antalet abonnenter som påverkas av ett fel.

 

Lätt uppgradera äldre nätstationer

ABB har smarta styrskåpslösningar för elnätsautomation och fjärrstyrning för både inom- och utomhusbruk. Kompletta lösningar som kan integreras direkt i ABB:s nya ställverk och nätstationer, eller kompletteras i efterhand på redan befintliga installationer för att öka automationsgraden i elnätet.

- Man ska inte behöva köpa ny utrustning utan det ska vara lätt att uppgradera redan befintliga nätstationer med smarta produkter som kan öka automationsgraden i elnätet. ABB har lång erfarenhet och en stor utvecklingsavdelning som kunden får ta del av genom vår service. Genom att ha långsiktiga samarbeten med våra kunder ser vi till att våra produkter och installationer håller och fungerar över hela livscykeln, säger Katarina Porath.

 

bild
Med hjälp av felindikering och onlineövervakning kan elbolagens tekniker snabbt lokalisera och åtgärda tekniska fel. Foto: ABB

Åtgärda strömavbrott inom några minuter

Utan automation och fjärrstyrning måste problem i elnäten alltid lösas manuellt, något som i värsta fall kan innebära långa strömavbrott som drabbar många kunder.

- Att skicka ut tekniker att leta fel längs hela linjen är otroligt personal- och tidskrävande. Med felindikering kan vi oftast lokalisera felet, bryta och koppla in strömmen från de fungerande delarna i elnätet på bara några minuter. Om det inte skulle gå så vet i alla fall teknikerna vart de ska och vad det är för fel så att de snabbt kan åka dit och avgränsa felområdet och åtgärda problemet med minsta möjliga påverkan på elförsörjningen, säger Katarina Porath.

I bästa fall kan strömavbrottet undvikas helt. Genom att ABB:s styrskåp har möjlighet till online-övervakning får operatören realtidsinformation om driftläget i varje nätstation och kan åtgärda fel i preventivt syfte och på så sätt minimera antalet strömavbrott (SAIFI) och även avbrottstiderna (SAIDI).

Roligare jobb med mindre risk för personalen

Automation och fjärrstyrning av elnätets olika delar har också den fördelen att det minskar risken för teknikerna på fält.

- En stor del av riskerna med jobbet är kopplade till resor och besök på avlägsna platser när det ska felsökas. Teknikerna är tvungna att åka ut även när det är storm, träd faller, det snöar och väglaget är dåligt. Med elnätsautomation kan personalen istället oftast sitta kvar i ett tryggt kontrollrum och hantera felen på distans. När stormen lagt sig kan de skickas ut för att åtgärda de delar av elnätet som drabbats av fel och blivit bortkopplade från kontrollrummet, säger Katarina Porath.

 

bild

Katarina Porath 
Product Marketing Director 
Distribution Solutions, Front End Sales, Electrification 
ABB Electrification Sweden AB 
Phone: +46 21 32 13 46 
E-mail: katarina.porath@se.abb.com

 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com