Produktion av förnyelsebar energi ökar massivt i Spanien

Elräkningen ligger just nu på rekordnivå, de lägsta på 13 år enligt konsultfirman Grupo ASE. Foto: Grupo ASE

Elen har sjunkit i pris i Spanien tack vare mer grön energi. Grossistpriset på el sjönk med 33 procent i juli, jämfört med förra året. Detta tack vare en ökad produktion av förnyelsebar energi. Elproduktionen från solceller, vind och vatten gick samma period upp med 28 procent.

Elräkningen ligger just nu på miniminivåer, de lägsta på 13 år enligt konsultfirman Grupo ASE. Detta trots den ökade förbrukningen på grund av värmen. Enligt branschorganisationen för förnyelsebara energikällor i Valencia, Avaesen, beror ökningen av vind och solcellsproducerad el på regeringens satsningar på grön el.

Grossistpriset låg i juli på 34,64 euro per wattimme (MWh). Analytiker på Grupo ASE understryker att energipriset i juli var 34 procent billigare än genomsnittet för de fem senaste åren och att det är den billigaste julimånaden sedan priserna började registreras 2007. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Produktionen i solcellsparkerna nästintill fördubblades och täckte mer än 20 procent av behovet under de viktigaste timmarna på dygnet. Produktionen av vindkraft ökade i juli med 21 procent och vattenkraft med 16,4 procent – med reserver på 29,6 procent över de 2019. Priserna har tillåtit Spanien att konkurrera med den franska produktionen och exportera till grannlandet. I juli tiodubblades exporten till Frankrike.

Registreringen av nya elbilar i Spanien uppgick samtidigt till 1 652 enheter i juli, vilket var en ökning med 81,3 procent jämfört med samma period i fjol. Detta enligt uppgifter från det spanska förbundet för bil- och lastbilstillverkare Anfac. Försäljningen av elbilar uppgick därmed till 1,2 procent av den totala marknaden i juli.

Hittills i år har det sålts 7 498 enheter, vilket visserligen är en minskning med 0,85 procent, men elbilarna vinner marknadsandelar och utgör 1,36 procent av totalen. Även försäljningen av hybridbilar har ökat, med 370 procent i juli samt mellan januari och juli med hela 98,2 procent.

Källa: La Opinión de Málaga & Sydkusten