Fåglar är bättre på att undvika vindkraftverk än vad som antogs tidigare

Vindkraftverk behöver stå i en direkt konflikt med naturområden. Fåglarna klarar av att undvika rotorbladen båttre än väntat. Foto: Vattenfall-pressbild

Ny studie ger hopp om bättre samexistens mellan fåglar och vindkraftsparker. Fåglar är långt ifrån oförmögna när det gäller att undvika vindkraftverk och deras turbinblad, när de flyger runt vindkraftverk. 

Så många som 99 procent av dem undviker därmed kollision med vindkraftverk. Det visar en studie utförd i danska Nordjylland i Klim Wind Farm av Vattenfall.

Och det finns en hel del fåglar nära Klim Wind Farm. Parken ligger nära Natura 2000-området Vejlerne, där tusentals fåglar flyger ut varje dag.

- Resultaten bekräftar att fåglar är otroligt bra på att flyga runt eller över vindkraftverken. Detta är positivt. Inte bara för att nästan inga fåglar dör i kollisioner, utan också för att det innebär att uppförandet av vindkraftverk inte behöver vara en direkt konflikt med naturområdena. Denna nya kunskap måste tas i beaktande i samband med planeringen av nya vindkraftsparker", säger Jesper Kyed Larsen, miljöexpert på Vattenfall.

Tre konsultföretag har genomfört studien för Vattenfall i samarbete med lokala ornitologer. Studien har delvis genomförts för att bevisa att Klim Wind Farm uppfyller sitt miljötillstånd, vilket kräver att kollisioner mellan vindkraftverk och fåglar inte får överstiga 75 procent.

Studien har genomförts under två perioder, en varade ett år medan den andra varade i tre I området har elva vindkraftverk kontrollerats för döda fåglar, fjädrar och rester av fåglar var tredje dag.

Energiföretaget ser också resultatet som extremt positivt i en tid då det finns ett ständigt växande behov av att skapa vindkraftparker med anledning av ökat fokus på grön energi.