Enercon tecknar avtal om Vietnams största vindkraftspark

Förutom modellen E-160 EP5 E2, som har en effekt på 5,5 megawarr, kommer projektet att bestå av ett antal Enercons 4 megawatt-klass E-138 EP3 E2, varav totalt 98 enheter kommer att installeras i hela Vietnam 2021. Foto: Enercon

Den tyska vindturbintillverkaren Enercon kommer att leverera vindkraftverk för ett projekt på drygt 400 megawatt.

Enercon utökar sin verksamhet i Vietnam. Den tyska vindturbintillverkaren kommer, i fortsatt samarbete med partnern Trungnam Group, att leverera vindkraftverk av modell E-160 EP5 E2 och ska enligt ett pressmeddelande bygga en vindpark på mer än 400 megawatt.

- Med den nya E-160 EP5 E2-turbinerna tar vi vindindustrin i Vietnam till en helt ny nivå. Vindkraftverken kommer inte bara att innehålla den största rotordiametern utan också den största generatorkapaciteten som ska installeras i Vietnam 2021, säger Steffen Brauns, som är regional försäljningschef för Asien-Stillahavsområdet i Enercon.

Det är Enercons ambition att de redan befintliga installationerna av vindkraftverk i Vietnam och den nya ordern att Vietnam ska spela en nyckelroll i den framtida globala strategin.

- När vi startade för fyra år sedan var ambitionen att förändra landskapet i Vietnam. Detta har dock bara blivit möjligt på grund av regeringens stora engagemang och våra kunders enastående prestanda, säger Van Hung Albert, lokal försäljningschef för Enercon, i ett pressmeddelande.