Ørsted konkurrerar starkt med oljebolagen om vindkraft

Den norska börsen förutspår Ørsted goda chanser i kampen om havsbaserad vind, där företaget möter ökat konkurrens från oljegiganter. Foto: Ørsted

Ørsted är väl rustat för att klara den intensifierade konkurrensen om nya havsbaserade vindkraftparker och jämfört med en blomstrande marknad höjer därför det norska finanshuset Pareto sitt kursmål för Ørsted-aktien till 1 050 DKK från 900 DKK.

Det framgår av en anteckning där Pareto bland annat konstaterar att covid-19 har skjutit upp budrundan på ett antal marina projekt, varför det kommer att bli extra upptagen den kommande tiden.

- Vi förväntar oss att projekt på totalt 16 gigawatt kommer att fördelas under de närmaste 15 månaderna, jämfört med mindre än 1 gigawatt hittills under år 2020, skriver Pareto.

Även om konkurrenterna gradvis räknar stora oljebolag som BP, Shell och Norwegian Equinor, har börsen ett gott öga för Ørsted.

- Nya marknadsaktörers kamp om projekt ökar konkurrensen, men vi föredrar fortfarande den obestridda marknaden för havsbaserad vind, vilket vi anser har flera konkurrensfördelar. Vi anser därför fortfarande att kursen måste återspegla kvaliteten på verksamheten och de lönsamma tillväxtutsikterna och förväntar oss Ørsted återigen kommer att leverera bättre än förväntat, förklarar Pareto.

Detta tyder på att även om de stora europeiska oljebolagen har tredubblat sina investeringar i förnybar energi till mer än 10 miljarder. dollar eller 63 miljarder DKK per år, så det lämnar fortfarande gott om plats för andra spelare.

De projekt som förväntas vara anbudsgivna enbart 2021 kommer således att kräva en total investering på 30 miljarder DKK. euro, eller 223 miljarder. kr.

Samtidigt har Ørsted erfarenhet från mer än 25 projekt och Pareto lyfter också fram det danska energiföretaget för sitt disciplinerade bud.

Enligt sina uppskattningar har Børshuset antagit att Ørsted kommer att öka till 10 procent. av utbudet, som beskrivs som konservativt, men tillräckligt för att säkerställa Ørsted högre tillväxt och resultat än förväntat i framtiden, säger analysen.