Helsingfors Energi bygger vindpark i Österbotten

Vindkraftverken ska bli betydligt fler i Finland under de närmaste åren. Enligt nyhetssajten  Uutissuomalainen ska Forststyrelsen tredubbla antalet vindkraftverk på statens marker fram till år 2030. Foto: Helen

Vindkraftverket Lakiakangas 3 nära finländska staden Kristinestad ska stå klart inom två år.

Energibolaget Helsingfors Energi, Helen, börjar bygga en ny vindkraftspark i Storå i Södra Österbotten, vid gränsen till Kristinestad.

Helen bygger vindkraftverket tillsammans med vindkraftsbolaget CPC Finland.

Vindkraftverket Lakiakangas 3 kommer att bestå av 20 turbiner med en sammanlagd effekt på 86 megawatt. I ett senare skede ska ytterligare tre turbiner installeras.

I området finns sedan tidigare två vindkraftsparker som öppnats 2017 och 2019.

Bygget av den nya vindkraftsparken har redan kört i gång. De första vindmöllorna monteras under våren 2021, och år 2022 ska Helens kunder kunna köpa el från kraftverket.

Helen har som mål att energiproduktionen ska vara koldioxidneutral 2035, och där har vindkraften enligt bolaget en väsentlig roll.

En enskild vindkraftspark revolutionerar dock inte elproduktionen. Enligt energibolaget kommer vindmöllorna i Lakiakangas 3 att producera 270 gigawattimmar el per år. Det är 2,25 procent av Helens totala elproduktion på 12 terawattimmar.

Bolaget skulle också vara intresserat av att bygga vindkraftverk i Helsingfors, men där finns inga aktiva vindkraftsprojekt.

Det innebär hundratals nya vindmöllor, eftersom det nu finns 91 vindkraftverk på Forststyrelsens marker. Enligt Uutissuomalainen byggs 61 nya vindkraftverk under de närmaste två åren, de flesta av dem i Kajanaland.