Power Grids levererar transformatorer till havsvindkraft i Taiwan

En vindkraftspark i provinsen Qingshui i Taiwan. Foto: Wikimedia, Maggie Chou

Hitachi ABB Power Grids i Vasa, Finland, levererar vindtransformatorer till vindkraftsprojekt utanför Taiwans kust. Landets produktion av vindkraft växer snabbt.

Hitachi ABB Power Grids har skrivit under ett avtal med vindturbinstillverkaren MHI Vestas Offshore Wind. Enligt avtalet ska Power Grids leverera vindtransformatorer till MHI Vestas projekt till havs i Taiwan.

Transformatorerna tillverkas i Vasa.

Avtalet är ett genombrott för Power Grids vad gäller vindkraftsmarknaden i Taiwan. Man förväntar sig att transformatorerna ska bidra till den snabbt växande havsvindkraften i Taiwan.

Ett av de första projekten dit Power Grids WindSTAR-transformatorer ska levereras byggs i Taiwansundet, mellan Kina och Taiwan, och har en kapacitet på 589 megawatt.

I nuläget är fjorton olika havsvindkraftsprojekt på gång i landet, endera i utvecklingsstadiet eller i planeringsskedet.

Hitachi ABB Power Grids har tidigare fått liknande beställningar till havsvindkraftsparker i bland annat England, Nederländerna och Portugal.