En polsk energiauktion gav fyra vindparksorder till Vestas

Det blåser friska vindar för den polska produktionen av vindkraftsel. Foto: Creative Commons Lic. kredit: Aganyga

Den danska turbintillverkaren har nu hämtat över 1,5 gigawatt från de polska energiauktionerna sedan 2018. 

Vestas bifogade tidigare i år hela 55 turbiner till sin växande orderingång i Polen efter en tidigare order från energiföretagets största order i förra årets anbud.

- Det börjar hända nu igen en hel del inom polsk vindkraftsutveckling, som stannade av abrupt för några år sedan. Regeringen införde då hårda regler och höga avgifter på vindkraftparker. Avståndsrätten gäller inte längre för projekt som bjuds till anbudsauktioner, eftersom de redan hade sina tillstånd när lagen infördes. Och regeringen tog i år tillbaka de betungande avgifthöjningarna. Men avståndslagen behöver fortfarande justeras för att möjliggöra framtida tillväxt, sade WindEurope´s VD Pierre Tardieu 

Han förväntar sig att priserna är lägre än vad som var fallet med de senaste auktionerna i Frankrike och Tyskland. När de poska projekten startar kommer det att skapas många jobb som i sin tur ger intäkter för samhällen över hela landet.

- Polens planer på att bygga upp vindkraftskapaciteten runt 8 megawatt fram till 2035 är också mycket uppmuntrande. Polska delen av Östersjön har enorm potential för vindkraft och det är trevligt att Polen har beslutat att öka sin befintliga vindkraftförsörjningskedja. Polen har nu tagit fram detaljerade planer för både vind- och havsvind i sin nationella energi- och klimatpolitiska plan för 2030. Det första utkastet kommer att presenteras i slutet av 2018, konstaterade Tardieu.

- Med sin onshoreauktion och planer på offshorevind skickar Polen nu en stark signal till andra länder i Central- och Östeuropa om vindkraften som katalysator för ekonomisk vinning.