Equinor sätter eget världsrekord inom offshore vind

Parkerna kommer att byggas utanför delstaten Rio, där huvudstaden är Rio de Janeiro, och Espírito Santo med huvudstaden Vitória. Turbinerna kommer att byggas cirka 20 kilometer från kusten på ett havsdjup mellan 15 och 35 meter. Foto: Equinor

Enligt en brasiliansk tidning har Equinor ansökt om tillstånd att bygga världens största havsbaserade vindkraftspark i Brasilien. Projektet har fått namnet Aracatu och kommer att bestå av 320 vindkraftverk, som totalt kommer att ha en kapacitet på mer än 4 gigawatt.

I form av Dogger Banks 3,6 gigawatt är Equinor idag i bolag med skotska SSE i ledningen när det gäller världens största havsbaserade vindkraftspark, men nu kommer Equinor att bryta det rekordet med en egen havsbaserad vindkraftspark på minst 4 gigawatt i Brasilien, skriver lokala industritidningen EPBR.

Enligt tidningen har Equinor påbörjat ansökningsprocessen för parken med namnet Aracatu, som byggs i två faser.

Parkerna kommer att byggas utanför delstaten Rio, där huvudstaden är Rio de Janeiro, och Espírito Santo med huvudstaden Vitória. Turbinerna kommer att byggas cirka 20 kilometer från kusten på ett havsdjup mellan 15 och 35 meter.

Det finns för närvarande ingen offshore vindpark i Latinamerika, och planerna för det första projektet som förväntades vara klart, Ubarana, har avskrivits. Ubarana utvecklas i ett samarbete mellan det lokala oljeföretaget Petrobras och Equinor.

Iberdrola har hittills varit det mest aktiva företaget på den brasilianska offshore vindmarknaden genom sitt dotterbolag Neoenergia, som i sin tur har ansökt om tillstånd för tre parker, Maravilha, Águas Claras och Jangada, med 3 gigawatt vardera.