Ryska NovaWind JSC har färdigställt två vindparker

Vindparken kommer att bestå av 24 vindkraftverk med en kapacitet på 2,5 megawatt vardera. Foto: NovaWind Karmalinovskaya

NovaWind JSC har byggt färdigt vindkraftprojektet Karmalinovskaya i Stavropol
Krai. WPP:s totala produktionskapacitet består av 60 megawatt med en årlig energiproduktion av 147 gigawattimmar.

Vindparken kommer att bestå av 24 vindkraftverk med en kapacitet på 2,5 megawatt vardera. Företaget kommer att investera mer än 8 miljarder rubel i byggandet.

Mer än 50 byggfordon samt 150 arbetare och ingenjörer har varit inblandade i
byggprocessen redan. Arbetarna håller nu
på att förstärka de framtida fundamenten för vindkraftverk, bygga och säkerställa fordonens
åtkomst inom arbetsområdet.

Dessutom upprättar arbetarna ett antal  enhetliga transformatorstationer. Byggprocessen är
synkroniserad med betongproduktionen vid två betonganläggningar med en försörjning på 160 m3
betong per timme.

NovaWind JSC är en avdelning för ROSATOM. En division som ansvarar för genomförande av vindkraftsprojekt. 

NovaWind håller även på att färdigställa ytterligare en vindpark i Marchenkovskaya i regionen Rostov.

Den planerade vindkraftsparkens totala kapacitet blir 120 megawatt. Vindparken kommer att vara utrustat
med 48 vindkraftverk (WT) med en kapacitet på 2,5 megawatt vardera och deras planerade årliga genomsnittliga energiproduktion kommer uppgå till 402 gigawattimmar.

Den totala volymen av investeringar för denna vindpark uppgår till mer än 16 miljarder rubel.