Vestas tilldelas serviceorder på Filippinerna

Förutom order från Filippinerna och Japan kommer det danska företaget att leverera 10 vindkraftverk av typ V126-3.45 megawatt av en optimerad version till Polen. Optimeringen ger varje vindkraftverk en kapacitet på 3,6 megawatt. Foto: Vestas

Serviceavtalet är ett femårigt så kallat AOM 5000-avtal, som är det mest omfattande i Vestas katalog.

Vestas har vunnit ett avtal på Filippinerna om att tillhandahålla tjänster på 54 megawatt (MW) Gamesa-turbiner.

Detta meddelades nyligen av Vestas i ett uttalande.

Det serviceavtal som ingåtts med Vena Energy är ett femårigt så kallat AOM 5000-avtal, som är det mest omfattande i Vestas katalog.

Företaget erhöll nyligen en annan beställning från Japan från vindutvecklaren Japan Wind Development.