Antalet landbaserade tyska vindkraftverk fördubblades under första halvåret

Montering av ett vindkraftverk. Wikimedia, kredit: P.Anderson

- Trots en fördubbling av den nyinstallerade vindkraftverkskapaciteten på land i Tyskland under första halvåret är landets tillverkare av vindkraftverk fortfarande inte nöjd med takten, skriver Recharge News.

Under årets första sex månader installerades vindkraftverk på land med en total kapacitet på 591 megawatt i Tyskland. Exklusive turbinerna som omvänt togs ur produktionen, slutar Tyskland med en 507 megawatt högre produktion än när året började.

Under första halvåret 2019 installerades, till jämförelse, bara 287 megawatt, vilket också var ett trögt år för den tidigare betydligt större vindmarknaden.

Branschen räknar med att den tyska marknaden för vindkraftverk på land kommer att vara minst 1,5 gigawatt i år, men fortsätter att uppmana politiker att göra regeljusteringar för att stödja en starkare utveckling.

Branschen vill bland annat lätta på reglerna för att få tillstånd och göra fler områden tillgängliga för projekt. De anser att detta är nödvändigt för att uppnå de tyska klimatmålen.

- Det är en motsägelse att utforma ambitiösa klimatmål, men inte bana väg för dem med den utbyggnad av förnybar energi som behövs, säger Matthias Zelinger, chef för VDMA Power Systems, en branschförening som representerar tillverkare av vindkraftsverk.

- Problemet med brist på tillstånd måste lösas. Man måste hitta lämpligare platser för installation på vindkraftverk på land. Att ta bort hinder för installation av vindkraftverk stöder också återhämtningen av ekonomin efter pandemin covid-19, tillägger Hermann Albers, chef för den tyska vindkraftverksföreningen.

Tysklands totala installerade vindkapacitet ligger just nu på 54,4 gigawatt.