Engie och EDP aviserar om stora gemensamma vindkraftsambitioner

Företagen EDPR och Engies har nu officiellt fusionerat i vindkraftområdet offshore och bildat ett gemensamt företag som har fått namnet Ocean Winds. Foto: EDPR

Med ett nytt joint venture som heter Ocean Winds kommer de två energiföretagen Engie och EDP att samarbeta för att skapa en ledande vindkraftsplayer.

EDPR och Engies beslut är långt ifrån en överraskning, eftersom de portugisiska och franska företagen redan i maj förra året avslöjade planer för att slå samman vindkraftsaktiviteter till havs.

Ocean Winds har som mål att vara en av de ledande aktörerna i branschen, där den danska energikoncernen Ørsted är marknadsledande.

- OW har skapats med avsikt att kombinera erfarenhet och kunskap hos två företag med en framgångsrik historik för förnybar energi i ett enda företag för att spela en ledande roll inom havssektorn, säger Spyros Martinis, VD för Ocean Wind, i ett pressmeddelande.

Det nya företaget strävar efter att dela med sig i de globala tillväxtmöjligheterna för offshore vind med både solida och flytande fundament.

Enligt Ocean Winds själv kommer joint venture att bli en av de fem största operatörerna på den globala marknaden för offshore vindkraft.

För närvarande har företaget 200 anställda och mot slutet av året beräknas antalet stiga till 300.

Ocean Winds kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt framtida tillväxtmöjligheter i Europa, USA och utvalda länder i Asien.

EDPR och Engies joint venture startar med 1,5 gigawatt offshore vind under uppbyggnad och 4,0 gigawatt under utveckling.

Ocean Winds mål är att ha projekt med en total kapacitet på mellan 5 och 7 gigawatt i drift eller under uppförande år 2025.

Samtidigt är företaget, som har sitt huvudkontor i Madrid, efter att ha haft mellan 5 och 10 gigawatt offshore vind, under utveckling i ett avancerat skede på fem år.

Således finns det fortfarande en bit att gå innan parterna överträffar Ørsted, som redan har en installerad offshore vindkapacitet på 6,8 gigawatt.

Dessutom har det danska företaget cirka 3 gigawatt under uppbyggnad, precis som det har säkerställt rätten att bygga nya projekt i Europa, USA och Taiwan med en total kapacitet på nästan 5 megawatt före slutet av 2025.