"Goda utsikter för havsvind i Asien"

Japanese vindpark Iwaya. Foto: Eurus Energy Holdings

- Vi följer utvecklingen i Japan noga och har redan etablerat ett kontor i Tokyo. Det är dock för tidigt att säga om vi kommer att vara med i den första anbudsrundan, men vi är aktiva på marknaden," meddelar Köpenhamnsfonden CIP.

Nya offshore vindprojekt kommer att dyka upp i både USA, Europa och Asien under de kommande åren, och flera internationella vindkraftsföretag försöker stimulera tillväxt.

Detta gäller också den danska infrastrukturfonden Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som bland annat har fokuserat på tillväxtmöjligheter i både USA, Asien och Europa.

Företaget grundades 2012 av en grupp tidigare anställda i dåvarande Dong, som idag kallas Ørsted och för att ha tagit en stor bit från marknaden enbart när det gäller havsbaserad vind.

Den marknaden har också länge varit på CIP:s radar. Fonden lanserade i mitten av juni en ny fond för att investera upp till 100 miljarder danska kronor för miljöprojekt som offshore vind, onshore vind, solenergi och biomassa.

Cirka en tredjedel av investeringarna kommer att riktas till offshore vindkraftverk som kan ge rimlig avkastning för fonden och ett antal institutionella investerare.

CIP har redan hoppat över utvecklingen av offshore vindprojekt i både Europa, Asien och USA, och särskilt på de två senare marknaderna finns det stora framtida tillväxtmöjligheter.

- Vi tror att det kommer att gå snabbt i Asien, och vi ser också riktigt goda tecken på att USA också kommer att vara ett stort tillväxtområde, sade Michael Hannibal på CIP till Ritzaus Finans.

- Europa har redan en bra basbelastning, som kommer att fortsätta, men tillväxten kommer sannolikt att bli lika stor. Asien och USA är de två områden som vi förväntar oss att växa under de kommande åren," sade han till Ritzau Finance.

I Asien bygger CIP redan offshore vindkraftverk i Taiwan, men företaget följer också noga utvecklingen i Japan och Sydkorea, som kommer att vara de nästa asiatiska länderna som på allvar lanserar utvecklingen av vindkraftsparker till havs.

Konkurrenterna Ørsted och RWE har redan förberett sig för att bjuda in den första vågen med anbud på vattenprojekt i Japan, som förväntas lanseras 2020.

Den amerikanska offshore vindmarknaden har också utsetts som en attraktiv tillväxtmöjlighet av flera företag, och under 2018 och 2019 lanserades flera stora leveransrundor i östkuststaterna New York, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts och Connecticut.

CIP - tillsammans med partner Avangrid - lyckades också dra ett par segrar hemma. Det danska företaget utsågs till vinnare av den första stora anbudsrundan i USA som hölls i delstaten Massachusetts.

Förra året var CIP också framgångsrikt med att utsetts till den föredragna leverantören av ett projekt i Connecticut framför konkurrenter som Shell och Ørsted, som tvärtom har vunnit i ett antal andra stora budrundor i USA.

Projektet i Massachussets kommer att ha en total kapacitet på 800 megawatt, och det kommer att bli den första havsbaserade vindkraftsparken i USA i större kommersiell skala. Arbetet med projektet har dock varit långt ifrån utan utmaningar.

Målet var att ha projektet klart 2022, och Vineyard Wind hade planerat att påbörja byggandet redan förra året.

Men det snäva schemat mötte sedan motstånd. Efter att ha fått ett stort antal godkännanden i huset misslyckades företaget med att få det slutliga miljögodkännandet av Bureau of Ocean Management (BOEM), den amerikanska federala vindmyndigheten.

Detta har sedan försenats sedan BOEM beslutade i augusti förra året att inleda en mer omfattande analys av miljökonsekvenserna av framtida havsutveckling till havs.

Trots förseningen och fortsatt osäkerhet kring den slutliga tidtabellen har CIP fortfarande höga förväntningar på den amerikanska offshore vindmarknaden.