"Brasiliens vindkraftsektor kan räkna med en kraftig tillväxt"

Framstegen på den fria vindkraftsmarknaden har pågått nu i flera år i Brasilien. Foto: REWE

De kommande åren kommer en kraftig tillväxt i den installerade vindkraftskapaciteten i Brasilien. För närvarande har landet byggt 637 vindkraftsparker med totalt 7738 vindkraftverk, och tillsammans har de en kapacitet på 16 gigawatt.

I slutet av 2024 förväntas denna siffra stiga till 24,2 gigawatt. Det skriver industrimediet REVE och citerar ett nyhetsbrev publicerat av Brazilian Wind Turbine Association. Förväntad tillväxt baseras på redan innehöll auktioner såväl som tecknade kontrakt på den så kallade "fria marknaden", som förväntas bli en stark drivkraft för tillväxt de kommande åren.

- Under de kommande tio åren kommer vi att se marknaden förvandlas till en modell som främjar utvecklingen av den fria marknaden där elköpare och -säljare kan förhandla fram elkontrakt (PPA) direkt, skrev branschorganisationen GWEC nyligen i sin årsrapport för 2019.

Framstegen på den fria marknaden har accelererat i flera år. År 2018 såldes mer än 1,9 gigawatt vindkapacitet på den fria marknaden, medan 2019 steg den siffran till 2,9 gigawatt. Det överträffade således den reglerade marknaden med auktioner, där 1,8 gigawatt tilldelades förra året.