"Shell redo för att påskynda företagets fokus på havsbaserad vind"

Vindparken Egmond aan Zee utanför den nederländska kusten är ett 50-50 joint venture mellan det europeiska nyttoföretaget Nuon och Shell. Denna stora vindkraftspark i Nordsjön, som består av 36 vindkraftverk producerar tillräckligt med förnybar el för mer än 100 000 holländska hushåll. Foto: Shell

Ett av världens största oljebolag, Royal Dutch Shell, är redo att omstrukturera koncernen i en helt ny riktning.

Enligt nyhetssajten Energi Watch, sade oljebolagets vicepresident för vindutveckling, Dorine Bosman nyligen att Shell skulle vara redo att påskynda sitt fokus på havsbaserad vind:

- Vi ser att energisystem och havsvindar har verkligen en stor roll att spela för oss. Särskilt här i Norden där det inte är så mycket sol. Teknik för havsvind kan byggas ut i stor skala, och det är därför det är något för oss. Inom detta segment kan vi ta oss fram med snabba steg, sade Bosman.  hon i det avseendet.

I april skärpte Shell sitt klimatmål och meddelade samtidigt att företaget skulle fokusera ännu mer på elproduktion från gröna energikällor. Idag är Shell engagerad i parkerna Borssele III och IV i den nederländska Nordsjön.

Shell kommer bland annat att skapa en separat enhet för förnybar energi. Om detta rapporterar media Upstream Online. Omstruktureringen handlar om Shells ambition att bli nollklassificerad 2050, men också att oljegiganten har drabbats hårt av koronapandemin och den påföljande oljepriskrisen.

Med andra ord, måste företaget anpassa sig till nya marknadsförhållanden på både kortare och längre sikt. Media Renews har talat med en av Shells talespersoner, som dock inte ville kommentera Upstroms information om Shells planer angående förnybar energi.

Talespersonen bekräftar dock att det kan vara en förändringar på väg:

- Under de kommande månaderna kommer vi att göra en omfattande utvärdering av företaget. Där det är vettigt att ändra vår verksamhet till en annan framtid och som gör oss starkare, så kommer vi att göra det," sade talespersonen.