Japan inleder havsvindssamarbete med Danmark

Turbiner vid vindparken Nunobiki Plateau, en av de största vindkraftsparkerna i Japan med 33 turbiner. Foto: Wikimedia. Kredit: BehBeh

Den japanska vindkraftsmarknaden befinner sig fortfarande i "barnskor". Som ett led i ett samarbete skickar danska utrikesministeriet nu energirådgivare till den danska ambassaden, som kommer att informera om ramvillkoren för storskaliga havvindsparker och som så småningom leder till ökad dansk export till Japan.

Inom Japans elsektor genererar vindkraften fortfarande en liten del av landets el. År 2017 hade landet en total installerad kapacitet på 3399 megawatt.  Det har emellertid uppskattats att Japan har potential för 144 gigawatt för landvind och 608 gigawatt havsbaserad vindkapacitet.

Sedan olyckan i Fukushima söker japanerna alternativa energiformer, bland annat vindkraft till havs. Men den japanska havsbottnen kännetecknas av djup, vilket gör den mindre lämplig för massiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft genom fasta installationer, skriver Tu Kraft.

Därför arbetar flera aktörer och universitetsgrupper, på initiativ från den japanska regeringen, med att kommersialisera teknologier för flytande vindkraft.

Nyligen meddelade en grupp ledd av konstruktionsgruppen Toda Corporation att deras 2 megawatt flytande vindkraftverk utanför Nagasakiregionen nu genererar ström.