Total köper sig in i en stor brittisk havsbaserad vindkraftspark

Havsvind i tjock dimma. Foto: Creative Commons lic. kredit: Joachim Klug

Ett slutligt beslut har fattats för en vindkraftspark 1140 megawatt i Storbritannien.

Beslutet om den enorma vindkraftsparken Seagreen i det skotska Nordsjön är nu äntligen på plats. Detta enligt energiföretaget Total, som nyligen köpte en andel på 51 procent. av vindparken, rapporterades det i ett pressmeddelande.

1 juni 2020 rapporterade MHI Vestas Offshore Wind att företaget hade ingått ett avtal om leverans av vindkraftverk med en total kapacitet på 1140 megawatt (MW) för projektet, men att genomförandet av projektet var villkorat till att projektutvecklaren fattade det slutliga investeringsbeslutet. Detta beslut har nu fattats enligt Total.

Det franska oljebolaget säger vidare att det finns ett alternativ att utvidga projektet med ytterligare 360 megawatt.

Projektet kommer att levereras av MHI Vestas Offshore Wind och kommer därför inte att inkluderas i Vestas Wind Systems orderbok.