Indisk Vestas-partner går över till konkurrent

Fältarbete och vindkraftverk i Indien. Foto: Wikimedia, kredit: Vestas

Trots ett joint venture med Vestas, som avsåg att utveckla en vindpark på 750 megawatt, söker Indian Powerica nu sin lycka någon annanstans efter två gemensamma genomförda projekt. 

- Vi kommer att fortsätta att stödja varandra i framtida projekt, säger utvecklaren.

Många asiatiska vind- och solprojekt kan försenas eller till och med avbrytas under en corona-relaterad lågkonjunktur.

Det säger konsultföretaget Wood Mackenzie i en ny rapport, där projekt i farozonen beräknas till inte mindre än 150 gigawatt.

- Upp till 150 gigawatt vind- och solprojekt i Asien och Stillahavsområdet kan försenas eller avbrytas under perioden 2020 till slutet av 2024 om den korona-relaterade lågkonjunkturen fortsätter under 2020," skriver konsultföretaget i ett uttalande.

Under perioden 2015–2019 stod regionen för över tre fjärdedelar av den globala energibehovet och citerade också globala installationer av vind- och solprojekt.

- De kommande månaderna kommer att vara avgörande när det gäller att avgöra om regionen går mot en snabb återhämtning eller en utökad lågkonjunktur, säger Wood Mackenzies analysdirektör Alex Withworth.

Enligt Withworth måste tillväxten i energibehov, kreditvillkor för projekt för förnybar energi, kostnadskonkurrens mellan energiformer och stödmekanismer noga övervakas inom en snar framtid.

Före virusets utbrott var globala investerare aktiva i regionen med erbjudanden till utvecklare på attraktiva finansieringsvillkor, men om utbrottet utvecklas till en finansiell kris kan det bli svårare att locka till sig finansiering och leda till minskad konkurrenskraft för förnybar energi, varnar Wood Mackenzie.