"Om tio år är vindkraften lika viktig för den finländska elproduktionen som kärnkraften"

Senast år 2023 kommer vindkraften att stå för 14-15 procent av Finlands elkonsumtion. Foto: Pixabay License

Vindkraften har upplevt ett rejält uppsving de senaste åren i Finland. Vindmöllorna har blivit större och byggs numera utan statligt stöd. Senast 2023 kommer vindkraften att stå för 14-15 procent av Finlands elkonsumtion.

Det byggs som bäst cirka 300 vindkraftverk i Finland, helt utan statligt stöd. Ifjol byggdes inte ett enda vindkraftverk, eftersom staten slutade med de ekonomiska stöden, men nu har byggandet kommit igång igen.

Också på Fingrid, som har ansvar för stamnätet, ser vd Jukka Ruusunen med tillförsikt på den snabba tillväxten inom vindkraftsbranschen.

- Vindkraften kommer inom tio år att bli lika viktig för den finländska elproduktionen som kärnkraften. Vindkraften blir det andra stödbenet, som stöder vattenkraften som reglerkraft, säger Ruusunen i en intervju för Yle Uutiset.

Vindaffärerna har helt enkelt blivit lönsamma för vindkraftsbolagen. Det beror dels på att det har blivit billigare att producera el med vindkraft, men också på att elens pris på börsen har stigit.

- Dagens vindkraftverk är större och effektivare. De får bättre tag i vinden eftersom de är höga och det innebär större produktion. Vi uppskattar att produktionen kommer att fördubblas under de två kommande åren, säger Anni Mikkonen, vd på Finlands vindkraftsförening, till nyhetssajten Svenska Yle.

De vindkraftverk som byggs som bäst kommer tillsammans att producera ytterligare 6 terawattimmar.

Vindkraftsföreningen har räknat ut att Finlands nuvarande vindkraftskapacitet ger jobb som motsvarar 55 800 årsverken.

Då ser man på ett vindkraftsverks hela livscykel på ungefär 20 år: från planering, byggande och underhåll till dess att vindkraftverket har tjänat ut sin tid och ska monteras ner.

De andra nordiska länderna ligger flera år före i utvecklingen. Till exempel Sverige hade ungefär fyra gånger större produktion än Finland förra året, men Finland håller på att knappa in på försprånget.