Vindkraftverk bromsar nedgången i Danmarks ekonomi

Havsbaserad vindkraft i Agger utanför danska kusten. Foto, Wikimedia, kredit:Ragnar1904

Den danska varuexporten minskade med 5,1 procent i mars. Tidskriften The Economist räknar med att 2020 kommer att ge den största nedgången sedan 1940-talet.

Export av varor från Danmark minskade i mars, då coronautbrottet allvarligt drabbade landet.

Det visar siffror från Danmarks Statistik. I synnerhet har exporten fallit till länder utanför EU, där exporten dök tio procent.

Detta gäller Förenta staterna, Kina och Storbritannien, som lämnade EU den 1 februari.

I institutet Dansk Erhverv uppskattar chefekonom Tore Stramer att nedgången i exporten är relativt blygsam med tanke på koronakrisen.

Detta beror på att många exportföretag inte har påverkats av de införda begränsningarna.

- En betydande del av förklaringen är förmodligen att en stor del av exporten har gjorts på grundval av avtal som ingåtts innan viruskrisen drabbade landet.

- Dessutom har stora delar av exportsektorn inte påverkats av den delvisa stängningen av samhället. Detta gäller bland annat industrin, som står för 60 procent av varuexporten, sade Stramer i en kommentar.

Bland annat utgör vindkraftverk och medicin en stor del av exporten, vilket inte har varit föremål för begränsningar.

Framöver förväntar sig Tore Stramer senare en mer markant nedgång, eftersom stora delar av världsekonomin drabbas hårt av coronakrisen.

Tore Stramer uppskattar att 2020 kan förväntas en minskning av exporten med 10-15 procent totalt sett. Det kommer att bli det största fallet sedan andra världskriget.