Vestas hoppas kunna realisera företagets ursprungliga förväntningar för 2020

VD:n Henrik Andersen på ett besök på Vestas fabrik i Brasilien strax före anläggningens delvisa stängning. Foto: vestas

- Vi planerar inte kvartalsvis. Jag vill bara säga att vi enligt vår egen planering för hela året fortfarande arbetar enligt den ursprungliga planen vi hade - och det innebär också att projektmarginalerna kommer att öka under året, säger Henrik Andersen i en intervju med Ritzau Finans.

Loppet pågår för nya vindkraftverk i USA fram till 2021, säger Vestas VD, som kommer att spela en mycket större roll i framtida projekt från utveckling till operativ risker.

Vestas och GE är starkt involverade i pågående projekt i USA. De två vindkraftverkstillverkarna ligger långt före konkurrenterna i USA, säger seniorkonsult Feng Zhao från FTI Consulting.

Underskott

Vestas kom ut från det första kvartalet 2020 med underskott, eftersom annars högre intäkter mer än kompenseras av ett stort minskande bruttomarginal.

Under det första kvartalet genomförde Vestas flera lågmarginalprojekt, och företaget har också påverkats av förseningar som har ökat kostnaderna. Det är vad Vestas VD Henrik Andersen säger, men vågar ändå sätta en bättre marginal för resten av året.

Den 7 april dämpade Vestas förväntningarna för 2020 till följd av osäkerhet relaterad till utbrottet av Covid-19, och det fortsätter att hävda sig i tisdagens första kvartalskonton.

Företaget uppskattar dock att det fortfarande är möjligt att realisera ursprungliga förväntningar för 2020 på en omsättning på 14-15 miljarder danska kronor. euro och en marginal på 7-9 procent.