OX2:s planerade vindkraftspark i Kristinestad byter ägare

CPC Finland bygger som bäst en 25 kilometer lång luftledning som går från två andra av företagets vindparker, genom området i Dagsmark till Fingrids transformatorstation i den finländska staden Kristinestad. Foto: cpc-finland

Den vindpark som OX2 planerat bygga i Dagsmark i Kristinestad byter ägare. OX2 ger över rättigheterna till CPC Finland som vill se en park av "betydande storlek", skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Arbetet med delgeneralplanen för området pågår. Utan besvär tror man kunna börja bygga senast 2022.

Projektet inleddes redan år 2012 och miljökonsekvensbedömningen har gjorts för mellan 55 och 67 kraftverk, men CPC Finland tror att det i slutändan blir färre kraftverk än så.

- Projektet passar utmärkt in i CPC Finlands regionala strategi för Sydösterbotten, säger vd Erik Trast, till nyhetssajten Svenska Yle.

Dessa två andra parker, Lappfjärd och Lakiakangas 3, har snart byggstart. Lakiakangas 3 på 20 kraftverk börjar byggas under våren och parken i Lappfjärd på mellan 29 och 31 kraftverk på våren/sommaren 2021.

OX2:s Finlandschef Teemu Loikkanen säger att staden Kristinestad i något skede (2018) begränsade kraftverkens antal i Dagsmark till endast nio stycken, med en höjd på 215 meter.

Företaget gjorde då bedömningen att projektet inte längre var lönsamt. Man lovade markägarna att man skulle hitta någon annan dragare och det blev CPC.

CPC Finland är dotterbolag till tyska CPC Germania.