DSV och Vestas tecknar miljardavtal om transporter av vindkraftsteknik

För att kunna transportera stora komponenter för vindkraftverk på lastbilar krävs specialutvecklad transportutrustning. Foto: Statkraft Vind

Vestas och DSV kom nyligen överens om ett gigantiskt partnerskap som innebär att transportgiganten kommer att ansvara för vindkraftverkens logistik till och från Vestas fabriker över hela världen.

- Vi hoppas att DVS kan ta över många av de samarbetsavtal som vi har med nuvarande underleverantörer, så att de fortsätter att vara en del av systemet, säger Vestas kommunikationschef Anders Riis.

- Dessutom kommer vi att leva upp till de kontrakt och skyldigheter vi har för närvarande.

Det är ett mycket omfattande avtal som uppgår till en miljard dollar per år och gäller både land- och sjötransporter.

Partnerskapet inkluderar både allmänna godstransporter till Vestas fabriker och special- och projekttransporter, som går till projektorter och leverans av hela vindkraftverk.

- Avtalet omfattar inte servicerelaterade transporter, till exempel enskilda reservdelar för ett projektort där arbeter redan pågår. Detta täcks inte, förklarar Anders Riis.  

Som utgångspunkt förväntar Vestas sig inte heller att Vestas-anställda utlånas till DSV.

- Det kan ske vissa förändringar i arbetsuppgifterna, men det är i linje med vår strategi för detta område, säger han.

För att kunna transportera stora komponenter för vindkraftverk på lastbilar eller fartyg äger Vestas själv specialutvecklad transportutrustning. Hur ägandet utvecklas i framtiden måste klargöras med DSV, säger kommunikationschefen.

- En av anledningarna till att vi ingår partnerskapet är att volymen ökar så enormt i branschen. Därför ökar även transportbehovet, säger Anders Riis.