Texas är idag USA:s ledande vindkraftsstat

Idag skulle Texas, om det var ett oberoende land, komma på femte plats på en lista över världens länder med mest installerad vindkraft. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: egorshitikov

Öppna landskap och massor av vind fick Texas att fokusera på vindkraft. Danska företag såg också möjligheterna och i dag är Ørsted aktiv i staten.

De som ser Texas som en oljestat, bör tänka om. Vindkraftverk och solceller har länge varit i fokus, vilket gör Texas till USA:s ledande stat inom landets förnybara energisektor.

Strax före nyårsafton 2019 öppnades en ny vindkraftpark på 307 megawatt i södra Texas, söder om San Antonio. Parken består av 124 vindkraftverk från GE och täcker ett område på cirka 7.300 hektar.

Vindkraftverket levereras till energiföretaget Austin Energy och tillverkaren av sportutrustning Nike, som båda syftar till att göra deras verksamhet hållbar.

För Austin Energy är målet att 65 procent av all energi som de levererar till företagets kunder ska vara hållbar år 2027, och år 2025 kommer Nike endast ha hållbar energi för produktionsanläggningar i USA.Det är något Texas kan nu tillhandahålla.

I slutet av 2019 omfattade den installerade kapaciteten 28 843 megawatt vindkraft, eller ungefär en fjärdedel av all vindkraft i USA.

Ovanpå kom cirka 3 400 megawatt solceller. År 2019 stod vindkraften för över 16 procent av elproduktionen i staten, medan solceller bidrog med cirka en procent.

Världens största vindkraftspark med 627 mellanstora vindkraftverk snurrar nu i Roscoe i Texas och försörjer mer än 230 000 hushåll med el.