Utbyggnaden av vindkraften orsak till att utsläppen minskade i många finländska kommuner 

Ön Kuivamatala och vindkraftsturbiner, i Kuivaniemi kommun, Finland. Foto: Wikimedia, kredit:Teemu Vehkaoja

Klimatutsläppen har minskat i nästan alla finländska kommuner, enligt Finlands miljöcentral Syke. Det finns ändå stora skillnader mellan kommunerna.

Enligt Finlands miljöcentral har kommunernas utsläpp minskat betydligt tack vare minskade utsläpp från elproduktionen, att fjärrvärmeproduktionen förnyats och på grund av utbyggnaden av vindkraft.

Syke har beräknat utsläppen i kommunerna från år 2005 till 2017. Det är första gången utsläppen i alla har kommuner har beräknats på samma sätt. I fortsättningen kommer resultaten att uppdateras varje år.

De största utsläppsminskningarna – jämfört med år 2005 – var över 50 procent i vissa kommuner. I andra kommuner har utsläppen ökat.

I genomsnitt ligger minskningen på 15 procent. Utvecklingen sker alltså i rätt riktning, men de flesta kommuner har ännu en lång väg att gå innan de når sina klimatmål.

– Kanske man ännu inte har förstått hur stora förändringar som krävs för att utsläppen ska minska. Utmaningen är enorm, men fullt möjlig, säger Johannes Lounasheimo, sakkunnig vid Finlands miljöcentral till Yle Uutiset.

Vägtrafiken står för en fjärdedel av utsläppen

Utsläppen från oljeuppvärmning har minskat relativt jämnt i alla kommuner, vilket har en stor betydelse då man ser på nivån i hela landet.

De flesta utsläppen i de finländska kommunerna orsakas enligt Finlands miljöcentral av vägtrafik (25 procent), jordbruk (17 procent), fjärrvärme (17 procent) och elförbrukning (el för uppvärmning och konsumtion sammanlagt 13 procent).

Enligt Lounasheimo borde utsläppen ännu minskas med 70–80 procent för att Finland skulle kunna nå sina klimatmål.

– Det förutsatt att man också tar hand om kolsänkorna, säger han till Yle Uutiset.

De invånarspecifika utsläppen varierar mycket
Kommunernas invånarspecifika utsläpp varierar betydligt: från utsläpp på cirka 3 koldioxidekvivalentton till över 25 ton.

I genomsnitt var kommunernas utsläpp per invånare 10,7 ton år 2017.

På landskapsnivå finns det också skillnader. I Nyland har till exempel utsläppen från personbilar minskat med 21 procent – i Lappland har minskningen varit drygt 12 procent.

Orsaken är att det i Nyland finns fler nya bilar med lägre utsläpp.

I Österbotten, Södra Karelen och Norra Savolax har de invånarspecifika utsläppen från fjärrvärme minskat med över 40 procent. I Södra och Mellersta Österbotten har utsläppen däremot ökat.

– Med hjälp av beräkningen kan kommunerna allt bättre räkna ut sina utsläpp och på ett effektivare sätt rikta åtgärder för att nå klimatmålen, säger Lounasheimo i ett pressmeddelande.