Europa installerar mer och mer vindkraft

På den västra hemisfären installerades 13 400 megawatt vindkraft förra året, enligt GWEC.Foto: Creative Commons, kredit Hans Linde

Europa installerade 15 400 megawatt vindkraft förra året och har nu planer på att bygga ytterligare 205 gigawatt vindkraft, enligt Wind Europe. Europa får nu 15 procent av sin kraft från vindkraft, enligt organisationen. För att nå Europas klimatmål måste dock mer än dubbelt så mycket vindkraft installeras per år i framtiden, enligt Wind Europe.

Enligt NVE har Norge cirka 800 vindkraftverk, totalt cirka 2 000 megawatt. Norge har några av de bästa vindkraftsanläggningarna i Europa, och tillsammans med sjunkande utvecklingskostnader har det bidragit till att locka många utländska investerare.

Det finns också en stor potential för havsbaserad vind i Nordsjön, men hittills har bara Norges grannländer investerat i detta område. Endast en mindre havvindpark, Hywind Tampen, har hittills godkänts för utveckling i den norska delen av Nordsjön.

Förra året beställdes 17 000 megawatt offshore-vindkraftverk, där Kina stod för 76 procent av efterfrågan, enligt Wood Mackenzie.

Taiwan och Vietnam ökade sina beställningar förra året, och följaktligen passerades Europa när det gäller antalet order på havsvind i Asien-Stillahavsområdet för första gången, enligt Wood Mackenzie. 

Europeiska länder har länge varit ledande inom offshorevind, särskilt i Storbritannien och Tyskland. Norska Equinor har förvärvat äganderätt till flera offshore vindprojekt i båda dessa länder såväl som i USA.

Det var danska Vestas som dominerade leverantörerna förra året, med en 18 gigawatt-andel av alla beställningar, enligt Wood Mackenzie.